• ნუცუბიძის 75ა მე-9 სართული
 • +995 32 195003, 599195067
 • contact@idilia.ge
logo

იყავი იდილიაში საკუთარ თავთან, შეიგრძენი წარმატება

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური ცენტრი "იდილია" გახლავთ 2010 წლის აპრილში დაფუძნებული ქართული კომპანია.

ჩვენი მომსახურების 3 ძირითადი სფერო:

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია/თერაპია - ინდივიდუალური/ჯგუფური:

 •  ზრდასრულებისთვის;
 •  მოზარდებისთვის;
 •  ბავშვებისთვის;
 •  წყვილებისთვის;

სასწავლოტრენინგები/ პრაქტიკა; 
ფსიქოლოგიური კონსულტაცია/ტრენინგები ორგანიზაციებისთვის, ინდივიდუალური ბიზნეს კონსულტაცია; 

ჩვენი ორგანიზაციის უპირატესობები

 • ინტერვიზიისა და სუპერვიზიის შეხვედრები;
 • ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს შესაძლებლობა აქვს 3 თვეში ერთხელ
 • მიიღოს სუპერვიზია საერთაშორისო დონის ექსპერტებისგან.

,,იდილიაში“ თითოეულ კლიენტზე/პაციენტზე ზრუნავს არა მხოლოდ ინდივიდუალურად ერთი ფსიქოკონსულტანტი/ფსიქოთერაპევტი, არამედ მასზე პასუხს აგებს მთლიანი გუნდი.

,,იდილიაში" პროფესიული სიფრთხილით ვუდგებით საკითხს კონფიდენციალობის დაცვის შესახებ. ჩვენ მუშაობის პროცესში ვიყენებთ კონტრაქტის ფორმას, რომელიც ეფუძნება პროფესიული ეთიკის პრინციპებს და აკმაყოფილებს საერთაშორისო ნორმების მოთხოვნას, რაც ერთგვარი გარანტიაა ჩვენი მომხმარებლებისთვის.

ამ გამოცდილებათა არსებობა მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენი პროფესიული განვითარების და მომსახურების ხარისხს.   

ეს ჩვენი ძლიერი მხარეა.

“იდილიაში” მომსახურეობის მიღება შესაძლებელი. როგორც ქართულ ისე უცხო ენებზე (ინგლისური, რუსული, გერმანული)

,,იდილია" ქმნის ატმოსფეროს:

 • სადაც მომხმარებელი თავს უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობს.
 • სადაც ზრუნავენ მომხმარებლის კომფორტზე;
 • პიროვნულ-შემეცნებით ზრდაზე და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე;

,,იდილია“ საუკეთესო მეგობარი თქვენთვის და თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის!

ფოტო გალერეა

ვიდეო გალერეა

რეკლამა