• ნუცუბიძის 75ა მე-9 სართული
  • +995 32 195003, 599195067
  • contact@idilia.ge
logo

იყავი იდილიაში საკუთარ თავთან, შეიგრძენი წარმატება


მისმართი: დოლიძის 11. კორპუსი 1, 0171 თბილისი, საქართველო
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

განათლება:
1996-2007 - ანდრია პირველწოდებულის სახ. სასულიერო გიმნაზია.
2007-2011 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის მიმართულება, ბაკალავრი.
2012-დღემდე - კავკასიის გეშტალტთერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი.
2013-2016 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი. სამაგისტრო პროგრამა- კლინიკური ფსიქოლოგია.

კვალიფიკაციის ამაღლება:
ევროპის გეშტალთერაპიის ასოციაცია (EAGT) კავკასიის გეშტალტთერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი (CIGTFP)

I ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - გაცნობიერება/ ფიგურა-ფონი
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ფრანს მეულმაისტერი, დეკემბერი/2012

II ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ფენომენოლოგია
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ესტერ ნეუმანოვა, თებერვალი/2013

III ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ველის თეორია
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ერსნტ კნიჯფი, აპრილი/2013

IV ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - კონტაქტის ციკლი
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენენრი: მარიან ქრასტა, სექტემბერი/2013

V ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ველი და დიალოგი
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ფრანს მეულმეისტერი, დეკემბერი/2013

VI ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ველის გაცნობიერება
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ერნსტ კნიჯფი, მარტი/2014

VII ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია; კონტაქტი ციკლი და კონტაქცის მექანიზმი პრაქტიკაში,
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: მარიან ქრასტა, მაისი/2014

VIII ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - კრეატულობა დიალოგში
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: მარიან ქრასტა, სექტებერი/2014

IX ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ეთიკა და სექსულობა
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ფრანს მუელმაისტერი, ნოემბერი/2014

X ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - დიალოგი და კრეატულობა, შეჯამება
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: მარიან ქრასტა, დეკემბერი/2015

XI ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ინფორმაციის შეგროვება (ამამნეზი) და კონტრაქტი; სუპერვიზია
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ერნსტ კნიჯფი, მაისი/2015

XII ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ფსიქოპათოლოგია, სუპერვიზია.
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი- ფრანს მეულმეისტერი, სექტემბერი/2015

XIII ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ტრანსფერი და კონტრტრანსფერი; სუპერვიზია
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი- ერნსტ კნიჯფი, ნოემბერი/2015

XIV ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ტრავმა, სიკვდილი, გლოვა და გლოვასთან დაკავშირებული საკითხები;სუპერვიზია
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ესტერ ნეუმანოვა, აპრილი/2016

XV ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - შეჯამება; სუპერვიზია
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ერნსტ კნიჯფი, მაისი/2016

XVI ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - ჯგუფური მუშაობა; სუპერვიზია
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ფრანს მეულმასტერი, სექტემბერი/2016

XVII ტრენინგ ბლოკი: გეშტალტის მეთოდოლოგია/თეორია - წყვილის თერაპია; სუპერვიზია
ტრენინგის მონაწილე (40 საათი), ტრენერი: ერნსტ კნიჯფი, ნოემბერი/2016


არქეტიპების თეატრი ფსიქოთერაპიაში - მეთოდიკის ავტორი და ხელმძღვანელი ირინა ჩეგლოვა- ფსიქოთერაპევტი, კონსულტანტი და ტრენერი, მედიცინის დოქტორი, რუსეთის პროფესიონალი ფსიქოთერაპევტების ლიგის ვიცე-პრეზიდენტი
პირველი მოდულის პროგრამა: არქეტიპების თეატრი - ბაზისური განსაზღვრებები, თეორიული და მეთოდოლოგიური განსაზღვრებები; „თეატრალური“ ინტერვიუ ფსიქოთერაპიულ ფორმატში; როლური დიაპაზონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა და კორექციის გზები. (24 აკადემიური საათი);
მეორე მოდულის პროგრამა: შიდა პიროვნული და პიროვნებათშორისი კონფლიქტების მოგვარება ოჯახურ და სამსახურებრივ გარემოში; ფსიქოსომატურ სიმპტომატიკაზე მუშაობა; დამხმარე ფსიქოთერაპიული ტექნიკები და მუშაობის ხერხები (24 აკადემიური საათი);
მესამე მოდულის პროგრამა: ფუნქციონალური რეზერვების გამოვლენა ტესტირების დახმარებით; კონფლიქტების მოგვარების მედიაციური კომპეტენტურობა და პერსონალური სტილი; მომავლის პროექციული მოდელირება. (24 აკადემიური საათი);
მეოთხე მოდულის პროგრამა: არსებული რესურსების სწორად გამოყენება; საკუთარი თავის შეცნობა და მართვის ტექნიკები და კომუნიკაციის არქეტიპები. (24 აკადემიური საათი).
კოუჩ კარტების ტრენინგი - ბელგიელი ფსიქოთერაპევტების საავტორო ტრენინგი კოუჩ კარტების გამოყენებაში. ავტორები და ხელმძღვანელები ერნს კნიჯფი და გრიიტ კასირე - ევროპის გეშტალტთერაპიისა და ფსიქოთერაპიის ასოციაციის წევრები (10 სამუშაო საათი).
ოჯახური განლაგების ტრენინგი - ფსიქოთერაევტი ვლადიმერ ინჟირი (24 სამუშაო საათი)
ტრენინგი ფსიქოსინთეზში - ტრენერი: ვლადიმერ ტოლოკონიკოვი, (24 სამუშაო საათი)

პროფესიული გამოცდილება:
2011 - 2012 – „კავკასიის ბიზნესის სკოლა“, ფსიქოლოგი.
2013 – 2014 - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური „პროფილი“- PR მენეჯერი
2015 დღემდე -კავკასიის გეშტალტთერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი - დირექტორის თანაშემწე
2016 წლიდან დღემდე ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური ცენტრი,„იდილიას“ - ფსიქოთერაპევტი ;
მიმარულება: ბავშვთა ფსიქოთერაპია (ინდივიდუალური და ჯგუფური ) ზრდასრულთა ფსიქოთერაპია- (ინდივიდუალური და ჯგუფური )
2016 წლიდან დღემდე- “ wonderland preschool”- ის ფსიქოლოგი.
2017 წლიდან სღემდე- ინტელექტის განვითარების ცენტრი „ პითაგორკა“-ტრენერი

კვლევები:
“გენდერი და ინტერნეტადიქცია”
“საქართველო და ინტერნაციონალიზმი”
“ცვლილების პოტენციალი აუტისტური მახასიათებლების მქონე ჯანმრთელ პირებში“


ენები:
ქართული (მშობლიური) ინგლისური (კარგი) რუსული (სრულყოფილი)

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
საოფისე პროგრამები (Word, Excel, PowerPoint).
SPSS Statistics, Adobe Photoshop, Windows Movie Maker, other software.

ფოტო გალერეა

ვიდეო გალერეა

რეკლამა